Để tìm được số dư trong phép chia số thập phân, ta cần nắm được kiến thức cơ bản:
1. Kiến thức cơ bản.
+ Các thành phần trong phép chia.
Số bị chia = thương x số chia + số dư
VD : 20 = 6 x 3 + 2 ( phép chia có dư)
40 = 8 x 5 + 0 (phép chia hết)
+ Phép chia nào cũng có số dư, phép chia có số dư bằng 0 là phép chia hết.
+ Số dư luôn nhỏ hơn số chia.
2. cách tìm số dư trong phép chia.
+ Trường hợp 1: Nếu dấu phẩy không chuyển khi thực hiện phép chia.
– Ta dóng các chữ số của số dư với các hàng của số bị chia. Nếu hàng nào khuyết ta ghi 0, dấu phẩy dóng xuống số dư, từ đó ta xác định được số dư trong phép chia
+ Trường hợp 2 : Nếu Nếu dấu phẩy chuyển khi thực hiện phép chia.
– Ta dóng các chữ số của số dư với các hàng của số bị chia. Nếu hàng nào khuyết ta ghi 0, dấu phẩy BAN ĐẦU chưa chuyển dóng xuống số dư, từ đó ta xác định được số dư trong phép chia
3. Khắc sâu cách tìm số dư.
– So sánh, khắc sâu trường hợp 1, 2.
– Nếu Nếu dấu phẩy chuyển khi thực hiện phép chia.
– Ta dóng các chữ số của số dư với các hàng của số bị chia. Nếu hàng nào khuyết ta ghi 0, dấu phẩy BAN ĐẦU chưa chuyển dóng xuống số dư, từ đó ta xác định được số dư trong phép chia

Nguồn: https://11kicks.com

Xem thêm bài viết khác: https://11kicks.com/am-thuc/

Author

2 Comments

  1. Kiến thức nâng cao hay quá thầy ơi, xem là hiểu

Write A Comment