92. Khác biệt hay là chết
Tác giả: JACK TROUT & STEVE RIVKIN
Nhà xuất bản: TRẺ – 2009
Người đọc: Thảo Nguyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Chương 1: Vương quốc của sự lựa chọn
Chương 2: Các dòng sản phẩm đang dần đồng nhất hóa
Chương 3: “lợi thế sản phẩm độc đáo” là gì?
Chương 4: Làm mới “lợi thế sản phẩm độc đáo”
Chương 5: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và định hướng khách hàng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hóa
Chương 6: Sáng tạo không phải là ý tưởng khác biệt hóa
Chương 7: Giá cả hiếm khi là một ý tưởng khác biệt hóa
Chương 8: Chủng loại sản phẩm quá đa dạng không hẳn sẽ tạo ra sự khác biệt
Chương 9: 4 bước tạo ra sự khác biệt
Chương 10: Sự khác biệt diễn ra trong tâm trí khách hàng
Chương 11: Trở thành số 1 là ý tưởng khác biệt hóa
Chương 12: Sở hữu một thuộc tính là một cách khác biệt hóa
Chương 13: Dẫn đầu thị trường là một cách khác biệt hóa
Chương 14: Kế thừa tạo ra sự khác biệt
Chương 15: Chuyên biệt thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa
Chương 16: Sự ưa chuộng của thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa
Chương 17: Sự nổi trội là một ý tưởng khác biệt hóa
Chương 18: Sản phẩm thế hệ mới cũng là một ý tưởng khác biệt hóa
Chương 19: Tạo cơn sốt thị trường là một cách khác biệt hóa
Chương 20: Tăng trưởng có thể hủy hoại sự khác biệt
Chương 21: Khác biệt hóa đòi hỏi sự hy sinh
Chương 22: Khác biệt khắp mọi nơi
Chương 23: Duy trì sự khác biệt
Chương 24: Khác biệt hóa trong thế giới tin đồn
Chương 25: Mọi thứ đều có thể khác biệt hóa
Chương 26: Lựa chọn người phù hợp để triển khai chiến lược khác biệt hóa
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://11kicks.com

Xem thêm bài viết khác: https://11kicks.com/giao-duc/

Author

4 Comments

Write A Comment