✔ Tắt Windows Defender trước khi bắt đầu cài đặt game.
✔ Xem cách tắt Windows Defender tại đây – từ đầu đến 1:40 – & cách thêm thư mục chứa game vào danh sách an toàn của anti virus – tua đến 8:27 – tại đây:

✔ Link tải ultraiso:

Registration name: Home
Registration code: 4BA9-0D54-214A-C938
✔ Link tải game:

✔ Một vài CD-Keys:
VKZ9-B8I5-I3N1-86N0-1911

UZRH-ANSM-K1Y1-Q5U4-1911

YYP7-UPVJ-Y4Q1-V0V2-1911

C87F-VKI9-D6E1-Y0G2-1911

WHNN-CYVX-P2Q7-E0X8-1911

Nguồn: https://11kicks.com

Xem thêm bài viết khác: https://11kicks.com/bong-da/

Author

3 Comments

Write A Comment